Podrobnosti záznamu

Název
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
Údaj o odpovědnosti
    Karel Mach
Další názvy
    Breakouts of quicksand into historic galleries occurring in the area of the open-pite mine Bílina as a result of surface drilling operations
    Schwimmsanddurchbrüche in historische Strecken im Gebiet des Tagebaus Bílina während der Durchführung von Bohrarbeiten vom Obertage
Autor
    Mach, Karel, 1964-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Svazek/č.
    Č. 1
Strany
    s. 20-27
Rok
    2010
Poznámky
    5 obr., 11 fot., 1 tab.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Klasifikační znak
    552
    553.9
    556
    622.33
Skupina konspektu
    553
    556
    622
Předmětová skupina
    kontrola hydrogeologická
    kontrola litologická
    modelování
    písečné těleso
    písek tekutý
    rizika geologická
    severočeská pánev
    těžba povrchová
    uhelná sloj
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Klíčové slovo
    Bílina
    Chodeb
    Do
    Dolu
    Důlních
    Historických
    Kuřavek
    Oblasti
    Povrchového
    Povrchu
    Prací
    Provádění
    Průvaly
    Vrtných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 8. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012