Podrobnosti záznamu

Název
    Průzkum historických malt a omítek ? určování charakteristických vlastností s ohledem na opravu
Další názvy
    Research on historical mortars - determining the properties in respect of repairation measures
Autor
    Bruthans, Jiří
    Chotěbor, P.
    Frolík, J.
    Měchura, P.
    Slížková, Z.
    Válek, J.
    Zeman, A.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2008
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník z konference konzervátorů-restaurátorů
Výraz tezauru
    mortar
Klíčové slovo
    Charakteristických
    Historických
    Malt
    Ohledem
    Omítek
    Opravu
    Průzkum
    Určování
    Vlastností
Abstrakt (česky)
   Průzkum historických malt a omítek ? určování charakteristických vlastností s ohledem na opravu
Abstrakt (anglicky)
   Research on historical mortars - determining the properties in respect of repairation measures
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012