Podrobnosti záznamu

Název
    Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu
Další názvy
    Survey of complicated tectonic structures for modeling of regional groundwater flow on the example of the Straz fault zone
Autor
    Datel, Josef
    Ekert, Vladimír
    Mužík, Václav
    Pazdírek, Otakar
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací
Strany
    8
Poznámky
    Akce: 2008
Výraz tezauru
    Bohemian Cretaceous Basin
    groundwater
    Straz fault
Klíčové slovo
    Modelu
    Pásma
    Podzemních
    Proudění
    Průzkum
    Příkladu
    Přípravu
    Regionálního
    Složitých
    Strážského
    Struktur
    Vod
    Zlomových
    Zlomu
Abstrakt (česky)
   Zpráva o podrobém mapování pásma strážského zlomu v měřítku 1:2000 s 54 příčných řezů za využití 280 průzkumných vrtů
Abstrakt (anglicky)
   Report about a detailed mapping of the Straz fault zone in the scale 1:2000 with 54 cross-sections on the base of 280 boreholes
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012