Podrobnosti záznamu

Název
    Prachovité sedimenty Horehronského podolia a ich vlastnosti
Údaj o odpovědnosti
    Ján Šajgalík, Beata Bočkorová
Další názvy
    Aleuritic sediments of the Upper Hron River Dale and their properties
Autor
    Bočkorová, Beata
    Šajgalík, Ján
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 24, č. 1-2
Strany
    s. 121-126
Rok
    1992
Poznámky
    1 obr.,2 fot.,20 diagr.,4 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    eolické sedimenty
    fyzikální vlastnosti hornin
    laboratorní zkoušky hornin
    petrografie technická
    sedimentace eolická
    sedimenty deluviální
    vlastnosti fyzikální
    vlastnosti mechanické
    zkouška laboratorní
Předmětová kategorie
    spraš
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Horehronské podolie
Klíčové slovo
    Horehronského
    Podolia
    Prachovité
    Sedimenty
    Vlastnosti
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012