Podrobnosti záznamu

Název
    Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti
Údaj o odpovědnosti
    Václav Suchý
Další názvy
    Tectonostratigraphic development of Barrandien area, Czech Republic: a conceptual model
Autor
    Suchý, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Strany
    s. 84-86
Rok
    1994
Poznámky
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Předmětová skupina
    moldanubikum
    paleozoikum
    pánve
    proterozoikum
    subdukce
    tepelsko-barrandienská oblast
    vrásnění prekambrická
    vrásnění variské
Předmětová kategorie
    oceánská kůra
    tektonika litosférických desek
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Barrandienské
    Model
    Oblasti
    Pracovní
    Tektonostratigrafického
    Vývoje
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012