Podrobnosti záznamu

Název
    Praktické ověřování modelového řeąení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
Další názvy
    Verification of the both hydrogeological and hydrochemical code results by an on-site test in granitic rock
Autor
    Hanus, Radek
    Křížová, Jana
    Michálková, Jana
    Milický, Martin
    Navrátil, Tomáš
    Navrátilová, Vlasta
    Polák, Michal
    Rousová, Petra
    Sosna, Karel
    Vaněček, Michal
    Záruba, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Montanistica Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 12, č. 1
Strany
    5
Rok
    2007
Výraz tezauru
    granit
    groundwater flow
    hard rock aquifers
    hydraulic parameters
    hydrogeology
Klíčové slovo
    Bloků
    Granitových
    Hydrodynamických
    Migračních
    Modelového
    Ověřování
    Parametrů
    Praktické
    řeąení
Abstrakt (česky)
   Verifikace parametrů numerických modelů proudění podzemní vody a transportu látek v prostředí podzemní vody
Abstrakt (anglicky)
   Verification of parameters used in numerical models of groundwater flow and contaminant transport in groundwater
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012