Podrobnosti záznamu

Název
    Praktické ověřování modelového řešení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
Autor
    Hanus, R.
    Křížová, H.
    Michálková, J.
    Milický, M.
    Navrátil, Tomáš
    Navrátilová, V.
    Polák, M.
    Rousová, P.
    Sosna, K.
    Vaněček, M.
    Záruba, J.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Montanistica Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 12, č. 1
Strany
    s. 232-236
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: 1H-PK/31, GA MPO
    Překlad názvu: Verification of the both hydrogeological and hydrogeochemical code results by an on-site test in granitic rocks
    Rozsah: 5 s.
    Spec.issue.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    granitic rock
    hydrogeochemical code
    hydrogeological parameters
Klíčové slovo
    Bloků
    Granitových
    Hydrodynamických
    Migračních
    Modelového
    Ověřování
    Parametrů
    Praktické
    řešení
Abstrakt (česky)
   All the model objects were subjected to migration and hydrodynamic tests with the use of fluorescein and NaCl as tracers. The tests were performed on samples with simple fractures, injected fractures and with an undisturbed integrity (verified by ultrasonic).
Abstrakt (anglicky)
   Na testovací lokalitě bylo provedeno detailní strukturně geologické mapování a podrobný geochemický, geofyzikální a vrtný průzkum. Dále detailní petrologie horniny, mineralogie a geochemie puklinového prostředídále proměření rozevřenosti a orientace puklin, stanovení pórovitosti a plynopropustnosti dvou barevně odlišných typů granitu z Panských Dubenek atd . Na základě výsledků průzkumu byl vytyčen polygon pro provedení in situ testů a odvrtán a geofyzikálně zaměřena síť vrtů pro terénní fázi realizaci projektu. V granitovém lomu v Panských Dubenkách byly rovněž odebrány horninové vzorky a podzemní voda využitá při laboratorních zkouškách.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012