Podrobnosti záznamu

Název
    Pravděpodobný zdroj šlichových anomálií kassiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad Vltavou (32-41 Vyšší Brod, 32-42 Rožmberk)
Údaj o odpovědnosti
    Karel Breiter
Další názvy
    Probable source of cassiterite and wolframite in heavy-mineral concentrates in surroundings of Rožmberk nad Vltavou
Autor
    Breiter, Karel, 1956-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Strany
    s. 11-12
Rok
    1994
Poznámky
    1 obr., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Předmětová skupina
    anomálie
    granitoidy
    kasiterit
    moldanubický pluton
    pegmatit
    prospekce aluviální
    šlichová prospekce
    šumavské moldanubikum
    wolframit
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Jenín
    Rožmberk nad Vltavou
    Vyšší Brod
Klíčové slovo
    32-41
    32-42
    Anomálií
    Brod
    Kassiteritu
    Okolí
    Pravděpodobný
    Rožmberk
    Rožmberka
    šlichových
    Vltavou
    Vyšší
    Wolframitu
    Zdroj
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012