Podrobnosti záznamu

Název
    Pre-Alpine geological evolution of the East Carpathian metamorphics. Some common trends with the West Carpathians
Údaj o odpovědnosti
    H.G. Kraeutner
Autor
    Kraeutner, H. G.
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 42, no. 4
Strany
    s. 209-217
Rok
    1991
Poznámky
    10 obr., 1 tab.
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    globální tektonika
    korelace
    metamorfismus
    vrásnění kaledonské
    vrásnění prekambrická
    vrásnění variské
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Rumunsko
    Ukrajina
Klíčové slovo
    Carpathian
    Carpathians
    Common
    East
    Evolution
    Geological
    Metamorphics
    Pre-Alpine
    Trends
    West
Abstrakt (česky)
   V článku je podán nástin vývoje východokarpatských prealpinských metamorfních litologických a tektonických jednotek od prekambria do karbonu. Na základě litologických, litostratigrafických a metalogenetických dat byly provedeny korelace mezi Východními a Západními Karpatami
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012