Podrobnosti záznamu

Název
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková
Autor
    Hradecký, Jan, 1974-
    Pánek, Tomáš, 1977-
    Smolková, Veronika
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
Strany
    s. 208-213
Poznámky
    3 obr., 2 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Preconditions, structure and geochronology of the slope failures in the culmination part of the Západní Beskydy Mts.
Klasifikační znak
    061.3
    55(1)
    550.8
    550.9
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    datování C14
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie dynamická
    geomorfologie
    konference
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    měření geoelektrické
    měření seizmické
    pohyb svahový
    reliéf
    sesuv
    stáří absolutní
    stáří relativní
    suťový proud
    svah
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
    Západní Beskydy
Klíčové slovo
    Beskyd
    části
    Deformací
    Geochronologie
    Kulminační
    Predispozice
    Struktura
    Svahových
    Západních
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012