Podrobnosti záznamu

Název
    Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slánské vrchy)
Údaj o odpovědnosti
    Pavol Bačo, Rudolf Ďuďa, Elena Kaličiaková
Další názvy
    Occurrences of the epigenetic ore mineralization in the Byšta area, Slanské vrchy hills
Autor
    Bačo, Pavol
    Ďuďa, Rudolf
    Kaličiaková, Elena
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 63-66
Poznámky
    1 sch.
Předmětová skupina
    alterace
    ložisko subvulkanické
    neovulkanity východního Slovenska
    prokřemenění
    průzkum ložiska
    rudy Sb
    ryolit
    vulkanologie
Geografické jméno
    Byšta
    ČSFR-Slovensko
    Velký Milič
Klíčové slovo
    Byšty
    Epigenetickej
    Mineralizácie
    Oblasti
    Prejavy
    Rudnej
    Slánské
    Vrchy
Abstrakt (česky)
   S ryodacitovým vulkanismem v oblasti Byšty, který je součástí externí zóny stratovulkánu Telkibányi (v Maďarsku), je spjata hydrotermálně-fumarolová aktivita, produkující křemenné metasomatity, limnokvarcity a silifikované vulkanoklasty. V těchto horninách byla nalezena mineralizace antimonitu, pyritu, zeolitů, chalcedonu, se zvýšenými obsahy Au, Ag, Snů; šlichovou prospekcí byl zjištěn cinabaryt, scheelit, zlato, kasiterit, baryt. Vulkanismus spadá do spodního-středního sarmatu. Odlišuje se od s. části Slánského pohoří,
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012