Podrobnosti záznamu

Název
    Prejavy možného výskytu Au mineralizácii typu Carlin v oblasti hodrušsko-štiavnického hrastu
Údaj o odpovědnosti
    Viliam Oružinský, Eva Julényová
Další názvy
    Indications of possible Au-mineralization of the Carlin type in the Hodruša-Štiavnica horst area
Autor
    Julényová, Eva
    Oružinský, Viliam
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 8
Strany
    s. 231-235
Rok
    1991
Poznámky
    7 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    aureola rudní
    hodrušsko-štiavnický komplex
    intruzívní ložiska
    ložisko hydrotermální
    ložisko typu Carlin
    ložiskové struktury
    rudy Au
    středoslovenské neovulkanity
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Au
    Carlin
    Hodrušsko-štiavnického
    Hrastu
    Mineralizácii
    Oblasti
    Prejavy
    Typu
    Výskytu
Abstrakt (česky)
   Ložisko typu Carlin je impregnační typ zlaté mineralizace, která je vázána na sekundární silicifikované zóny převážně v karbonátových horninách. Vzniklo v terciéru jako výsledek působení intruzivní vulkanické aktivity, tektonické činnosti a hydrotermálních alteračních procesů. Vyznačuje se specifickými geologickými, mineralogickými a geochemickými vlastnostmi. Vyhledávání a průzkum tohoto typu mineralizace je aktuální i v Západních Karpatech konkrétně v oblasti kremnického rudního rajónu. Tento výskyt se nachází v blízkosti tektonického styku mezozoických hornin s intruzivními vulkanity rematské formace. Celkové zhodnocení perspektivnosti této impregnační zlatonosné mineralizace v dané oblasti je velmi optimistické
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012