Podrobnosti záznamu

Název
    Preliminary results of geomorphological research and pollen analysis in the Stará jímka area (the Bohemian Forest)
Další názvy
    Předběžné výsledky geomorfologického výzkumu a pylové analýzy v okolí Staré jímky (Šumava)
Autor
    Břízová, Eva
    Mentlík, Pavel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 4
Poznámky
    Akce: 2005/04/25 ; Nové Hrady
Výraz tezauru
    geomorphology, palynology, palaeoalgology, stratigraphy, geology, Quaternary, Late Glacial, Holocene, former lake Stará jímka, Bohemian Forest
Klíčové slovo
    Analysis
    Area
    Bohemian
    Forest
    Geomorphological
    Jímka
    Pollen
    Preliminary
    Research
    Results
    Stará
Abstrakt (česky)
   Publikovány jsou předběžné výsledky geomorfologického výzkumu a pylové analýzy. Bývalé jezero Stará jímka leží v oblasti Prášilského jezera na Šumavě. Stará jímka má glaciální původ. Proto je velmi důležitá pro geomorfologická studia a výzkumy palynologické (příp. paleoalgologické), protože obsahuje informace o charakteru klimatu, geomorfologických procesech, vegetační pokrývce v pozdním glaciálu a holocénu.
Abstrakt (anglicky)
   The preliminary results of geomorphological research and pollen analysis are published. The former lake Stará jímka is located in the vicinity of Prášilské jezero Lake in the Bohemian Forest (Šumava). Stará Jímka Lake is a lake with a glacial origin. This means that areas are very useful for geomorphological research and palynology (palaeoalgology) because they bear some information about character of the climate and geomorphological processes and vegetation cover in the Late Glacial and Holocene.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014