Podrobnosti záznamu

Název
    Preliminary results of polynomial and rational approximations of some empirical dependences
Autor
    Holub, Karel
    Novotný, O.
Konference
    Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16. : 17.04.2007-19.04.2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 2
Strany
    s. 233-238
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Předběžné výsledky testů polynomiálních a racionálních approximací empirických závislostí
    Rozsah: 6 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Za podpory grantu GA AV ČR IAA300460602.
Předmětová kategorie
    approximation approaches
    laboratory and field seismic experiments
Klíčové slovo
    Approximations
    Dependences
    Empirical
    Polynomial
    Preliminary
    Rational
    Results
Abstrakt (česky)
   V článku jsou popsány předběžné výsledky testů použití polynomiálních a racionálních aproximací při hodnocení empirických závislostí, stanovených na základě terénních refrakčních měření a při laboratorních měření na vzorcích kulmské droby z lomu Jakubčovice n.O.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012