Podrobnosti záznamu

Název
    Preparation and structural characterization of the intermediate complex [Er{H2C8H16N4(CH2COO)3(CH2(Ph)PO2)(H2O)2]2Cl2.xH2O in the reaction of Er3+ and the dota-type ligand. An interesting example of two stereoforms of a lanthanide complex
Autor
    Rohovec, Jan
    Vojtíšek, P.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Collection of Czechoslovak Chemical Communications
Svazek/č.
    Roč. 71, č. 2
Strany
    s. 264-278
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: Příprava a strukturní charakterizace přechodového komplexu [Er{H2C8H16N4(CH2COO)3(CH2(Ph)PO2)}(H2O)2]2Cl2.xH2O v reakci Er3+ a ligandu typu DOTA. Příklad komplexu lanthanoidu ve dvou stereoisomerních formách
    Rozsah: 15 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    erbium
    lanthanide complexes
    lanthanoids
    stereochemistry
    x-ray diffraction
Klíčové slovo
    Characterization
    Complex
    Dota-type
    Er3+
    Er{H2C8H16N4(CH2COO)3(CH2(Ph)PO2)(H2O)2]2Cl2.xH2O
    Example
    Interesting
    Intermediate
    Lanthanide
    Ligand
    Preparation
    Reaction
    Stereoforms
    Structural
    Two
Abstrakt (česky)
   Je popsána příprava ligandu typu DOTA a jeho Erbitých komplexů. Získané komplexy jsou nového, dosud nepopsaného typu pro DOTA komplexy. Makrocyklus ligandu je protonovaný, erbitý ion je vázaný nad makrocyklickou dutinou. Komplex reprezentuje mezistupeň na přechodu mezi ligandem a klasickými komplexy DOTA s obsazenou dutinou. Erbité komplexy byly získány v podobě dvou stereoforem, lišících se v koordinační geometrii na erbitém iontu, prokázána byla geometrie dodekaedrická a čtvercově antiprismatická.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012