Podrobnosti záznamu

Název
    Present knowledge of tectogenesis of Veporicum (West Carpathians)
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Bezák
Autor
    Bezák, Vladimír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Vol. 23, no. 5-6
Strany
    s. 381-383
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    mesozoikum
    metamorfika
    oblast veporského krystalinika
    paleozoikum
    příkrov
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Carpathians
    Knowledge
    Present
    Tectogenesis
    Veporicum
    West
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012