Podrobnosti záznamu

Název
    Primární metamorfóza eklogitová facie v granulitech Moldanubika, minerální pseudomorfózy v granátu
Další názvy
    Incipient eclogite facies metamorphism in the Moldanubian granulites revealed by mineral inclusions in garnet