Podrobnosti záznamu

Název
    Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava
Další názvy
    Primary gold mineralization from Hory near Předín, western Moravia
Autor
    Dolníček, Zdeněk
    Houzar, Stanislav
    Potočková, Tereza
    Škrdla, P.
    Vokáč, Milan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 95, č. 1
Strany
    22
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Czech Republic
    electrum
    fluid inclusions
    gold
    microprobe analyses
    Moldanubicum
    quartz vein
Klíčové slovo
    Hor
    Mineralizace
    Morava
    Okolí
    Primární
    Předína
    Západní
    Zlatonosná
Abstrakt (česky)
   Zlatonosné křemenné žíly pronikají na lokalitě Hory moldanubickými rulami a kvarcity. Typický zlatonosný křemen je jemnozrnný a okrově zbarvený. Kromě křemene a zlata žíly obsahují ještě malé množství pyritu, akantitu, galenitu a chalkopyritu. Supergenní fáze jsou reprezentovány limonitem, barytem a goethitem. Zlato obsahuje 17-34 hm. % Ag. Fluidní inkluze v křemeni obsahují systém H2O-MgCl2-NaCl s celkovou salinitou 2,4-9,9 hm. % NaCl ekv a homogenizačními teplotami mezi 129 a 259 °C. Původ fluid je spatřován v pozdněmagmatických či pozdně-metamorfních roztocích.
Abstrakt (anglicky)
   In the Předín ore district gold was exploited from 13th century to the 16th century. Gold-bearing quartz veins penetrate Moldanubian sillimanite-biotite gneisses and quartzites at three sites near Hory village (localities "Štůlně", "Malý Štítek" and "Zákopy"). Typical gold-bearing quartz is fine-grained ochre-coloured or rarely limonitised white quartz (Štůlně, Malý Štítek). At locality Zákopy the gold-bearing white translucent quarz forms tiny veinlets in quartzite. The Předín district is characterized by simple mineral association of quartz veins. Besides gold, the only ore mineral which occurs commonly is pyrite. Others occurring less frequently are acanthite, galena, chalcopyrite and inaccurately identified NiAsS phase. Limonite, barite and goethite are supergene minerals. Gold typically fills sporadic small vugs in quartz. It contains commonly 17-34 wt. % Ag and does not contain any other admixture in elevated amount.
Přispěvatel
    Moravské zemské muzeum Brno
Kód přispěvatele
    MZM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012