Podrobnosti záznamu

Název
    Problémy regionálního geologického členění území Moravy a Slezska
Údaj o odpovědnosti
    Miloš Suk
Další názvy
    Geological regionalisation of the Moravian and Silesian region
Autor
    Suk, Miloš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Geologie Moravy a Slezska
Strany
    s. 157-161
Poznámky
    2 s.bibl.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    boskovická brázda
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    karpatské neogenní pánve a kotliny
    klasifikace
    moldanubický pluton
    moravské moldanubikum
    moravskoslezská oblast
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    členění
    Geologického
    Moravy
    Problémy
    Regionálního
    Slezska
    území
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012