Podrobnosti záznamu

Název
    Problémy s tuhými odpady v okrese Olomouc
Údaj o odpovědnosti
    Petra Ivančíková, Jaromír Demek
Další názvy
    Problems with solid wastes in the Olomouc district
Autor
    Demek, Jaromír
    Ivančíková, Petra
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Životné prostredie
Svazek/č.
    Roč. 25, č. 5
Strany
    s. 239-243
Rok
    1991
Poznámky
    2 obr., 2 fot.
    Zkr. název ser.: Život. Prostr.
Předmětová skupina
    hydrologie krasová
    kontaminace vod
    kvartér Českého masivu
    odpady
    skládka
    životní prostředí
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    okres Olomouc
Klíčové slovo
    Odpady
    Okrese
    Olomouc
    Problémy
    Tuhými
Abstrakt (česky)
   Mapováním a komplexním výzkumem v l. 1988-91 bylo zjištěno, že v okrese Olomouc ze 16 skládek ekologickým podmínkám vyhovují pouze tři. Příkladem chybného zakládání je využívání vytěžených hlinišť po cihlářských surovinách, kde došlo k prosakování vod ze skládek do podzemních vod. Nejnebezpečnější jsou skládky v povodí Moravy, např. vytěžená štěrkoviště. Zvláštním problémem jsou skládky na zkrasovělých devonských vápencích, kde hrozí kontaminace krasových vod. Výsledky výzkumu budou okresním úřadem v Olomouci využity pro přípravu programu likvidace odpadů z hlediska nového zákona o odpadech
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012