Podrobnosti záznamu

Název
    Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace
Údaj o odpovědnosti
    Josef Honěk, Kerstin Hoňková, Ludmila Čepelová, František Staněk
Další názvy
    Problems related to incorporation of archival data into a coal deposit database, and a method of their graphic documentation
Autor
    Čepelová, Ludmila
    Honěk, Josef
    Hoňková, Kerstin
    Staněk, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 74, č. 2
Strany
    s. 223-232
Rok
    1999
Poznámky
    5 tab.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    databanka
    geologie ložisková
    grafické techniky
    klasifikace
    lignit
    petrografie
    třídění dat
    vídeňská pánev
    zpracování dat
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Archivních
    Dat
    Databáze
    Do
    Dokumentace
    Grafické
    Ložiskové
    Problémy
    Ukládáním
    Způsob
Abstrakt (anglicky)
   In the long period during which coal was mined in coal basins and deposit prospecting was performed, different petrographic classifications were applied for describing coal and rocks. The consequence is that the same rocks or the same coal type were described in various periods by different methods. As far as nobody dealt in detail with processing and re-evaluation of old descriptions of coal and rocks of coal deposits and their comparison with current method of description prior to the stage of filling the data into database. The authors of the article describe a solution of such problematic and propose procedure of processing, re-evaluation and filling of heterogenous description data into the database including symbols for their graphic representation. The proposed procedure is illustrated by a practical exhibit of processing of petrographic descriptions of coal, transitional rocks and rocks without coal impurities
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012