Podrobnosti záznamu

Název
    Problematik der Klassifikation der Gewinnungsbedingungen mit Rücksicht auf das Vorkommen sehr harter Zwischenmittel im Hangengen
Další názvy
    Problematika klasifikace dobývacích podmínek s ohledem na pevné skrývkové polohy