Podrobnosti záznamu

Název
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
Údaj o odpovědnosti
    Arnošt Grmela
Další názvy
    Mine water and mine water discharging with respect to surface water quality protection
Autor
    Grmela, Arnošt
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 45, č. 3
Strany
    s. 39-48
Rok
    1999
Poznámky
    4 obr., 2 tab., 6 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    chlór
    čerpání
    hydrochemie
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    ion sulfátový
    klasifikace
    kyselá důlní voda
    legislativa
    likvidace dolu
    studie environmentálních vlivů
    těžba
    voda povrchová
    vodoteč
    zvodnělý kolektor
    železo
Geografické jméno
    Česká republika
    Ostrava
Klíčové slovo
    Důlních
    Kvality
    Ochrana
    Povrchových
    Problematika
    Vod
    Vypouštění
Abstrakt (anglicky)
   Mine water - determination in the Czech legislation and problems in cosequence of its practical assessment using. Main resources of mine water: natural resources (mineral deposit water - influenced and unifluenced; out-of-deposit water), anthropogenous resources (operational and technological water, gob water). Basic types of mine water at mineral deposits in Czech Republic (water of phreato-atmospheric type, altered phreato-atmospheric type, operational-technological type and mine water of deposit type). Mine water production in Czech Republic and subdivision according to watersheds and its utilization. Surface water protection in relation to mine water discharging (case study - liquidation of mine water from Ostrava basin in Ostrava-Karviná region)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012