Podrobnosti záznamu

Název
    Problematika efektivnosti využití doprovodných surovin
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Holub, Jaroslav Kuneš, Vladimír Macurek
Další názvy
    The effective use of secondary raw materials
    Effectivity of exploitation of secondary raw materials. In: Proceedings of international conference, section 34 - Enterprises and raw material management
Autor
    Holub, Ivan
    Kuneš, Jaroslav
    Macurek, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
Strany
    s. 6
Předmětová skupina
    jíl
    ložisko jílu
    politika surovinová
    severočeská pánev
    suroviny keramické
    suroviny stavebního průmyslu
    technologické vlastnosti
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
    vlastnosti technologické
    využití nerostných zdrojů
Předmětová kategorie
    doprovodné suroviny
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Most
    Vršany (Most)
Klíčové slovo
    Doprovodných
    Efektivnosti
    Problematika
    Surovin
    Využití
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
    23. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012