Podrobnosti záznamu

Název
    Problematika malých obcí v České republice s ohledem na chod a efektivitu správy
Autor
    Klusáček, Petr
Konference
    PhD. Workshop 2008 (19.11.2008-20.11.2008 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    PhD. Workshop 2008 Proceedings
Strany
    S. 30-37
Poznámky
    Překlad názvu: Problems of the small municipalities in the Czech Republic with respect to the functioning and effectiveness of the public administration
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    executive power
    mayors
    municipality
    perception
    public administration reform
Klíčové slovo
    Chod
    České
    Efektivitu
    Malých
    Obcí
    Ohledem
    Problematika
    Republice
    Správy
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá několika vybranými otázkami souvisejícími s třetí fází současné reformy veřejné správy v České republice. Pozornost je věnována zejména funkčním aspektům zmíněné reformy. Z hierarchického hlediska je příspěvek zaměřen na municipální úroveň, na níž existují nejvýznamnější disparity, které jsou způsobené velkým zastoupením malých obcí (definovaných jako obce do 1 000 obyvatel). Hlavním cílem je nalézt vhodné nástroje a opatření, jejichž implementace by mohla napomoci ke zlepšení funkčnosti a efektivnosti systému veřejné správy v rámci České republiky.
Abstrakt (anglicky)
   The contribution deals with certain issues which are connected with the third period of the current public administration reform in the Czech Republic. The attention is paid especially to the functional aspects of the above-mentioned reform. From hierarchical point of view, the contribution is focused on the municipal level, where exist the most significant disparities caused by large occurrence of the small municipalities (defined as a municipality up to 1 000 inhabitants). The main objective is to find the most suitable measures and tools, which could be implemented in future to achieve improvements in the functioning and effectiveness of the public administration on the territory of the Czech Republic.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012