Podrobnosti záznamu

Název
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
Údaj o odpovědnosti
    Míla Pletichová
Další názvy
    The issue of underlaying sands in the J. Šverma - Vršany locality
    Problematik der Liegendsande am Standort J. Šverma - Vršany
Autor
    Pletichová, Míla
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Svazek/č.
    Č. 3
Strany
    s. 26-30
Rok
    2008
Poznámky
    2 obr., 1 fot.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Klasifikační znak
    556
    622.33
Skupina konspektu
    556
    622
Předmětová skupina
    hydrochemie
    hydrogeologie regionální
    kontrola hydrogeologická
    odvodňování
    severočeská pánev
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
    vrt
    zvodnělý kolektor s hladinou napjatou
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Klíčové slovo
    Lokalitě
    Odvodnění
    Písků
    Podložních
    Problematika
    Současný
    Stav
    Šverma
    Vršany
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 2. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012