Podrobnosti záznamu

Název
    Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k Saxothuringiku
Další názvy
    Correlation of the crystalline basement outcroping in the Porta Bohemica with the Saxothuringian Unit
Autor
    Mlčoch, Bedřich
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Bílina Block, Bílina Fault, crystalline basement, České středohoří Fault, Porta Bohemica, Saxothuringian Unit, Teplá-Barrandian Unit
Klíčové slovo
    Brány
    České
    Krystalinika
    Problematika
    Příslušnosti
    Regionální
    Saxothuringiku
Abstrakt (česky)
   Na základě konstrukce reliéfu krystalinického podloží a geologického mapování v měř. 1 : 10 000 v oblasti České brány byly zjištěny zákonitosti metamorfní zonality jv. okraje saxothuringika na styku s tepelsko-barrandienskou jednotkou. Je pro ni charaktristický sled granulity-ortoruly-svory/pararuly-fylity/metabazity. Podobná sekvence vychází i v erozivním okně České brány, tzn. že i zde by fylity/metabazity měly patřit ke spodnímu paleozoiku saxothuringika a ne svrchnímu proterozoiku tepelsko-barrandienské jednotky, jak předpokládá Poubová (1962).
Abstrakt (anglicky)
   Correlation of the crystalline basement outcroping in the Porta Bohemica with the Saxothuringian Unit
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014