Podrobnosti záznamu

Název
    Problematika strategií a managementu strukturovaného učitelského studia v kontextu změn v sekundárním vzdělávání
Další názvy
    The Problematics of Strategies and Management of Structured Teacher Education in the Context of Changes in Secondary Education
Autor
    Horychová, Ilona
    Matějka, Dobroslav
    Švecová, Milada
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2008
Zdrojový dokument - monografie
    Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání
Výraz tezauru
    concept
    credit system
    structured three-level system
    teacher education
Klíčové slovo
    Kontextu
    Managementu
    Problematika
    Sekundárním
    Strategií
    Strukturovaného
    Studia
    Učitelského
    Vzdělávání
    Změn
Abstrakt (česky)
   Stávající pojetí pregraduálního studia učitelství vychází na většině vysokých škol z konceptu kreditního systému a z postupného přechodu na strukturovaný třístupňový systém. Specifika učitelského studia jsou však ve vztahu k měnícímu pojetí sekundárního
Abstrakt (anglicky)
   The current conception of undergraduate teacher education at universities derives from the concept of credit system and gradual conversion to a structured three-level system. Specificity of teacher education is not adequately taken into account, mainly
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012