Podrobnosti záznamu

Název
    Problematika variských tektonických procesov v kryštaliniku tatrika a veporika
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Bezák
Další názvy
    Variscan tectonic processes in the crystalline of the Tatric and Veporic units
Autor
    Bezák, Vladimír
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 1
Strany
    s. 87-88
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    oblast veporského krystalinika
    tektonika
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Tatry
Klíčové slovo
    Kryštaliniku
    Problematika
    Procesov
    Tatrika
    Tektonických
    Variských
    Veporika
Abstrakt (česky)
   Článek se zabývá otázkami poznání variského charakteru tektoniky Západních Karpat. Autor podporuje názory o existenci předpaleozoických fragmentů ve variské struktuře a o jejich modifikaci alpinskými procesy.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012