Podrobnosti záznamu

Název
    Proboštovské zlomové pole, nově definovaná tektonická struktura ve východní části Českého středohoří
Další názvy
    The Proboštov fault field,the newly identified tectonic structure in the eastern part of the České středohoří Mts.
Autor
    Valečka, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Proboštov fault field, Benešov syncline, Upper Cretaceous, volcanosedimentary complex of the České středohoří Mts., eastern part of the České středohoří Mts., North Bohemia
Klíčové slovo
    části
    Českého
    Definovaná
    Nově
    Pole
    Proboštovské
    Struktura
    Středohoří
    Tektonická
    Východní
    Zlomové
Abstrakt (česky)
   Ve východní části Českého středohoří byla definována nová tektonická struktura - proboštovské zlomové pole. Pole protíná jihovýchodní rameno ploché benešovské synklinály v křídovém pokryvu a protíná i tercierní vulkanosedimentární komplex. Pole probíhá ve směru shodném se směrem synklinální osy, tj. SV-JZ. Pole dělí východní část Českého středohoří ve dva tektonické bloky. Sz. blok zaklesl podél zlomu až o 320 m.
Abstrakt (anglicky)
   The Proboštov fault field,the newly identified tectonic structure in the eastern part of the České středohoří Mts.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014