Podrobnosti záznamu

Název
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
Údaj o odpovědnosti
    Tomislav Střelec
Autor
    Střelec, Tomislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I
Strany
    s. 23-29
Poznámky
    Anglické resumé
Klasifikační znak
    504.05
    622
Skupina konspektu
    504
    622
Předmětová skupina
    důl
    hodnocení rizika
    hornoslezská pánev
    legislativa
    negativní vlivy báňské činnosti
    politika
    střety zájmů
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
    území poddolované
Geografické jméno
    Karviná
    Lazy (Karviná, Orlová)
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    části
    černého
    české
    Dobývání
    EIA
    Hlubinného
    Hornoslezské
    Jako
    Jeden
    Nástrojů
    Negativních
    Pánve
    Posuzování
    Procedura
    Prostředí
    Předvídání
    řešení
    Uhlí
    Vlivů
    životní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012