Podrobnosti záznamu

Název
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
Údaj o odpovědnosti
    Petr Lochovský
Další názvy
    Processes at the redox boundary in waters flowing out of the peat bogs in the basin of Flájský stream in the Krušné (Ore) Mountains
Autor
    Lochovský, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 2
Strany
    s. 11-14
Rok
    2010
Poznámky
    2 obr., 2 diagr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 60, č. 4 (2010)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Klasifikační znak
    550.4
    556
Skupina konspektu
    556
Předmětová skupina
    arzén
    fosfor
    hydrochemie
    kovy těžké
    kyselina huminová
    oxidace
    pH
    profil geochemický
    profil půdní
    rašeliniště
    tvorba komplexů
    uhlík organický
    vápník
    železo
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Flájský potok (Česko a Německo)
    Krušné hory (Česko a Německo)
Klíčové slovo
    Flájského
    Horách
    Krušných
    Potoka
    Povodí
    Procesy
    Rašelinišť
    Redox
    Rozhraní
    Vod
    Vytékajících
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 10. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012