Podrobnosti záznamu

Název
    Products of combustion solid fuels in small domestic furnaces. Part 2., Combustion of brown coal pellets
Další názvy
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet