Podrobnosti záznamu

Název
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
Údaj o odpovědnosti
    Michal Ritz, Pavel Jurečka, Pavel Sedláček, Zdeněk Klika, David Mohyla, Vít Chalupa, Vlasta Štefanidesová
Další názvy
    Products of combustion solid fuels in small domestic furnaces. Part 2., Combustion of brown coal pellets
Autor
    Chalupa, Vít
    Jurečka, Pavel
    Klika, Zdeněk, 1943-
    Mohyla, David
    Ritz, Michal
    Sedláček, Pavel
    Štefanidesová, Vlasta
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 51, č. 1
Strany
    s. 69-81
Rok
    2005
Poznámky
    1 obr., 5 diagr., 9 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    504.05
    550.4
    553.9
Skupina konspektu
    502
    552
    553
Předmětová skupina
    kovy těžké
    odpad pevný
    plyny
    prvky stopové
    síra
    studie experimentální
    teplota
    uhlí hnědé
    vyluhování
    zdroje energetické
    znečištění
Klíčové slovo
    Domácích
    Hnědouhelných
    Malých
    Paliv
    Pelet
    Produkty
    Spalování
    Topenišťích
    Tuhých
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 2. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012