Podrobnosti záznamu

Název
    Profilatyka tąpaniowa w warunkach regionu Ostrawsko-Karwińskiego (OKR)
Autor
    Bonczek, Č.
    Dvorský, P.
    Koníček, Petr
    Przeczek, A.
Konference
    Górnicze zagrozenia naturalne 2006 (13. : 07.11.2009-10.11.2009 : Ustroń, Polsko)
Jazyk
    polsky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Górnicze zagrozenia naturalne 2006 /13./
Strany
    S. 117-128
Poznámky
    Autoři celkem: 4
    Překlad názvu: The Rockburst Measure in Conditions of Ostrava-Karvina Coalfield
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    rockburst
    rockburst prevention
    underground coal mining
Klíčové slovo
    OKR
    Ostrawsko-Karwińskiego
    Profilatyka
    Regionu
    Tąpaniowa
    Warunkach
Abstrakt (anglicky)
   Extraction of hard coal seams in complicated both natural and mining conditions, represent using plenty of measures functioned to the control of the rockburst effects. Significant adverse phenomenon in the black coal mining is concentration of the stress in rock massif, induced by the real extraction. During rearrangement of the stress in heightened stress areas often comes to exceeding of rock strength and they are brittle damaged. During this process started unexpected destressing of the rock massif and induction the rockbursts with damages in mine sites. Points at issue of rockbursts in conditions of OKR have almost hundred years history. Intensive development of measures to the rockburst control has proceeded from the second half of 19th century. The measures used to control of the rockburst in conditions of OKR comprise activities to prevent the rockburts, elucidation of cause of their generation and safeguarding of the workers in the mine site.
Abstrakt (ostatní)
   Eksploatacja złóż węgla kamiennego w skomplikowanych warunkach naturalnych i górniczych zmusza do przyjęcia szeregu środków prowadzących do obniżenia stanu zagrożenia tąpaniami, względnie do ograniczenia skutków zaistniałych tąpnięć. Jednym z zasadniczych negatywnych zjawisk, występujących w górnictwie węgla kamiennego jest koncentracja naprężeń indukowanych w górotworze w wyniku prowadzenia prac wydobywczych. W trakcie przemieszczania naprężeń w rejonach ich kumulacji dochodzi nieraz do przekroczenia granicy wytrzymałości skał oraz do zniszczenia ich struktury. Procesowi temu z reguly towarzyszy gwałtowne wyzwalanie energii kumulowanej w górotworze, w wyniku czego dochodzi do tąpnięć w wyrobiskych górniczych. Problematyka tąpań w warunkach OKR ma już prawie stuletnią historię. Intensywny rozwój systemów profilaktyki tąpaniowej rozpoczął się ale dopiero w połowie ubiegłego wieku.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012