Podrobnosti záznamu

Název
    Prognózní struktura wolframového a cínového zrudnění v barrandienském proterozoiku SZ od Nýřan
Údaj o odpovědnosti
    Emílie Bernardová
Další názvy
    Prognostic structure of W - and Sn- mineralization in the Barrandian Proteozoic NW of Nýřany
Autor
    Bernardová, Emílie
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 65, č. 2
Strany
    s. 107-113
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    kasiterit
    porfyry
    prognózy
    proterozoikum
    scheelit
    tepelské krystalinikum
    těžké minerály
    wolframit
Klíčové slovo
    Barrandienském
    Cínového
    Nýřan
    Prognózní
    Proterozoiku
    Struktura
    SZ
    Wolframového
    Zrudnění
Abstrakt (česky)
   Na základě výskytu žulového porfyru, pyritové mineralizace kutnohorského typu, wolframitu, kasiteritu a scheelitu ve šlichových vzorcích a na základě tíhových měření lze předpokládat existenci Sn-W mineralizace v dané oblasti. Předpokládaná prognózní struktura je pravděpodobně uložena v nevelkých hloubkách. Ověření její existence a ocenění prospekčního významu by vyžadovalo podrobnější průzkum.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012