Podrobnosti záznamu

Název
    Prognózování a vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu
Údaj o odpovědnosti
    Štěpán Buchta, Margarita Kolářová
Autor
    Buchta, Štěpán
    Kolářová, Margarita
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Svazek/č.
    Roč. 34, č. 4
Strany
    s. 637-681
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Předmětová skupina
    akumulace uhlovodíků
    ekonomika geologického průzkumu
    karpatská neogenní předhlubeň
    klasifikace
    kolektory
    moravikum
    past
    prognózy
    vídeňská pánev
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Neantiklinálních
    Pastí
    Plynu
    Prognózování
    Ropy
    Vyhledávání
    Zemního
Abstrakt (česky)
   Prognózování a vyhledávání ložisek s výskytem pastí, jejichž vznik je podmíněn litologickými nebo geomorfologickými faktory, je nejaktuálnějším problémem ropné geologie.Důvodem je snížení počtu klasických antiklinálních typů a obtíže při jejich vyhledávání ve velkých hloubkách.Geologický vývoj oblasti jv. svahů Českého masívu a vídeňské pánve podmínil vznik pastí neantiklinálního typu. Přibližně 60 celkových geologických zásob uhlovodíků v ČSSR je vázáno na ložiska tohoto typu. Hlavní náplň článku je upřesnění pojmu a definice objektu průzkumu, klasifikace neantiklinálních pastí, charakteristika prognózních zón a metody vyhledávání a průzkumu ložisek uhlovodíků v těchto strukturách.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012