Podrobnosti záznamu

Název
    Prognózy a ověřování regionálních indikací rud
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Maňour
Další názvy
    Prognoses and verification of regional indications of ores
Autor
    Maňour, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Strany
    s. 102-105
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Předmětová skupina
    Barrandien
    Český masiv
    horniny alkalické
    indicie
    krušnohorský pluton
    ložisko vulkanicko-sedimentární
    metalogeneze
    prognózy
    rudy Sn
    rudy W
    scheelit
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    železnohorské krystalinikum
Předmětová kategorie
    čistecký masív
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Indikací
    Ověřování
    Prognózy
    Regionálních
    Rud
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012