Podrobnosti záznamu

Název
    Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví v Čechách a na Moravě
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Pešek
Další názvy
    Prognoses of hard coal reserves in the Upper Paleozoic limnic basins in Bohemia and Moravia
Autor
    Pešek, Jiří, 1936-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda
Svazek/č.
    Roč. 72
Strany
    s. 34
Rok
    1989
Poznámky
    6 obr.,3 tab.,15 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Západočes. Muz. (Plzeň), Přír.
Předmětová skupina
    ložiska pevných paliv
    oblast brázd
    oblast středočeského permokarbonu
    oblast sudetského permokarbonu
    prognózy
    uhlí černé
    zásoby
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Čechách
    Limnických
    Moravě
    Pánví
    Prognózy
    Svrchnopaleozoických
    Uhlonosnosti
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012