Podrobnosti záznamu

Název
    Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty
Údaj o odpovědnosti
    Bronislava Horáková, Jiří Horák
Další názvy
    MapInfo programme and its use for analysis of geophysical data
Autor
    Horák, Jiří
    Horáková, Bronislava
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 1
Strany
    s. 21-30
Rok
    1993
Poznámky
    3 sch., 2 obr., 2 tab., 10 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Předmětová skupina
    bazalt
    flyš
    fyzikální vlastnosti hornin
    geofyzikální průzkum
    interpretace dat
    moravský devon a spodní karbon
    počítač
    procesy geodynamické
    programování
    přehrady
    vlastnosti fyzikální
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Slezská Harta
Klíčové slovo
    Analýze
    Dat
    Geofyzikálních
    Harty
    MapInfo
    Použití
    Program
    Slezské
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012