Podrobnosti záznamu

Název
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Müller
Další názvy
    Attendance programme of natural environment for the year 1996. Project No.630/2/96 - Risk Factors in Protection of Geological Environment
Autor
    Müller, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
Strany
    s. 43
Poznámky
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    dálnice
    hodnocení rizika
    management
    povodí
    projekt
    studie experimentální
    znečištění
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    1996
    č.630/2/96
    Faktory
    Horninového
    Ochraně
    Péče
    Program
    Projekt
    Prostředí
    Rizikové
    Rok
    životní
Abstrakt (anglicky)
   The project is divided into three partial tasks. They are associated by the effort to determine the quality of the environment and to learn the processes changing it. The first task deals with the assessment of the geological environment and groundwater vulnerability along the D1 highway. The most vulnerable sites have been identified, characterized and principles of their monitoring and contamination prevention were recommended (geological and derivated maps in scale 1:25 000). The second task studies the influence of the rock environment on the migration and accumulation of selected organic and inorganic pollutants. In this study there are presented results of the experimental research of interactive processes between three types of rock samples and the selected organic and inorganic pollutants transported in the water medium.
   The last but not least partial describes the geochemical and hydrological evaluation of heavily impacted small catchments and proposal of saving of the rock environment including stream sediments (II.part, Lužnice catchment). Two large catchment of the Lužnice river together with two small ones were selected to estimate the impact of acid rain and agricultural practices to the budget of elements. Budget of sulphur, hydrogen ions, aluminium and base cations in catchments is related to the acidic deposition. According to regional geologic relations and variabilities in research methods each of the tasks is presented separately
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012