Podrobnosti záznamu

Název
    Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004).
Autor
    Brož, Milan
    Honěk, J.
    Hortvík, Karel
    Martinec, Petr
    Mikulík, Oldřich
    Šňupárek, Richard
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Documenta geonica 2005
Strany
    s. 104-116
Poznámky
    Projekt: IBS3086005, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: The project of the Grant Agency, the Academy of Sciences CZR, reg.No. S3086005 (2000-2004):"The effect of the underground mining winding-up on a process in lithosphere and on environment "-objectives and results.
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    mining-environmental impact
Klíčové slovo
    2000-2004
    AV
    Cíle
    Cíleného
    ČR
    Děje
    Hlubinného
    Hornictví
    Litosféře
    Podpory
    Program
    Prostředí
    Reg.č.S3086005:"Vliv
    řešení
    útlumu
    Výsledky
    Vývoje
    Výzkumu
    životní
Abstrakt (česky)
   Souhrn výsledků z řešení grantového projektu S3086005 "Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a v životním prostředí".
Abstrakt (anglicky)
   A review of results grant project S3086005 "The effect of the underground mining winding on lithosphere and environment".
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012