Podrobnosti záznamu

Název
    Programový systém k vyhodnocení analýz alkanové frakce rop a bitumenů pro integrátor Shimadzu Chromatopac C-R3A
Údaj o odpovědnosti
    Josef Čáslavský
Autor
    Čáslavský, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 17-18
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    ČGÚ (Český geologický ústav)
    instrumentální metody
    organická substance
    programování
    výpočetní technika
    zpracování dat
Klíčové slovo
    Alkanové
    Analýz
    Bitumenů
    C-R3A
    Chromatopac
    Frakce
    Integrátor
    Programový
    Rop
    Shimadzu
    Systém
    Vyhodnocení
Abstrakt (česky)
   Vyhodnocuje se stanovení ropných uhlovodíků, prováděné na plynovém chromatografu na křemenných kapilárních kolonách. Program v jazyku BASIC zajišťuje výpočet kalibračních faktorů, identifikaci a stanovení obsahu složek v neznámém vzorku, uložení výsledků analýzy a protokolů o ní s histogramem distribuce složek vzorků.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012