Podrobnosti záznamu

Název
    Programy zlepšení obytného prostředí českých sídlišť a hodnocení jejich úspěšnosti
Autor
    Kallabová, Eva
Konference
    Stredoeuropský priestor - Geográfia v kontexte nového regionálneho rozvoja (06.09.2004-07.09.2004 : Nitra, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Geografické informácie. 8
Strany
    s. 224-231
Poznámky
    Projekt: EVK4-CT-2002-00086, EU, XE
    Překlad názvu: Dwelling environment in the areas influenced by inhibition of underground mining
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    Czech Republic
    housing estates
    regeneration
    regional policy
Klíčové slovo
    českých
    Hodnocení
    Obytného
    Programy
    Prostředí
    Sídlišť
    úspěšnosti
    Zlepšení
Abstrakt (česky)
   Současný stav fyzického i sociálního prostředí českých sídlišť vyžaduje investici značného množství finančních prostředků (odhadovaný dluh k začátku roku 2004 byl 350 mld. Kč). Jedním z podpůrných prostředků nápravy sídlišť jsou nástroje bytové a regionální politiky, tj. konkrétní programy. Příspěvek je zaměřen na podmínky umožňující jejich čerpání, zhodnocení efektivnosti; na základě vlastního výzkumu je provedena kategorizace přístupů směřující k nápravě deformovaného sídlištního prostředí.
Abstrakt (anglicky)
   Current state of the physical and social environment in Czech housing estates requires investments many funds (the estimated debt was 350 milliards CZK at the beginning of year 2004). The concrete programmes of housing and regional policy are one of the means using for the regeneration of the housing estates. The article is focused on the conditions that allow their use and on evaluation of their efficiency. The categorisation approaches how to improve situation in housing estates was based on own research.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012