Podrobnosti záznamu

Název
    Progressive drowning of carbonate platform in the Moravo-Silesian Basin (Czech Republic) before the Frasnian/Famennian event: facies, compositional variations and gamma-ray spectrometry
Autor
    Bábek, O.
    Hladil, Jindřich
    Přikryl, T.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Facies
Svazek/č.
    Roč. 53, č. 2
Strany
    s. 293-316
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Postupné utápění karbonátové plošiny v moravskoslezské pánvi (Česká republika) před frasn/famenským eventem: facie, proměny složení a gamaspektrometrie
    Rozsah: 24 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    carbonate platform drowning
    Devonian carbonate platform drowning
    Frasnian/Famennian extinction
Klíčové slovo
    Basin
    Before
    Carbonate
    Compositional
    Czech
    Drowning
    Facies
    Frasnian/Famennian
    Gamma-ray
    Moravo-Silesian
    Platform
    Progressive
    Republic
    Spectrometry
    Variations
Abstrakt (česky)
   Moravskoslezská pánev obsahovala v devonu též rozsáhlou mělkovodní karbonátovou plošinu. Její okraje se postupně utápěly, od doby zón Pa. hassi do Pa. linguiformis. Na základě biostratigrafie, facií a gamaspektrometrie jsou rozlišeny tři typy utápění: s přímým přechodem do periplatformích kalciturbiditů; do hemipelagických podmořských hor a ty, které jsou spojené se stratigrafickým hiátem mezi rify a kalciturbidity. Diferenční, postupná a schodovitá subsidence okrajových bloků je hlavním mechanizmem. Gamaspektrometrické obsahy K-Th dobře odpovídají klimaticko-eustatickému řízení; chování U je složitější. Fluktuace na K-Th křivkách dávají v těchto karbonátech efektivní nástroj pro korelaci plošina-pánev. Nejnižší frekvence cyklických variací je okolo 1 Ma.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012