Podrobnosti záznamu

Název
    Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Müller, Zbyněk Boháček, Josef Zeman, Jan Toul, Miloslava Kovářová, Martin Komárek
Další názvy
    Project PPŽP 630/3/1997: Dynamics of changes in the content of inorganic and organic pollutants. Application of the model analysis
Autor
    Boháček, Zbyněk
    Komárek, Martin
    Kovářová, Miloslava
    Müller, Pavel
    Toul, Jan
    Zeman, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Strany
    s. 23-24
Poznámky
    3 obr.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    dálnice
    desorbce
    hodnocení rizika
    horniny sedimentární
    kovy těžké
    model matematický
    porozita
    sorpce
    studie experimentální
    uhlovodíky
    znečištění
Geografické jméno
    Brno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    630/3/1997
    Anorganických
    Dynamika
    Obsazích
    Organických
    Polutantů
    PPŽP
    Projekt
    Změn
Abstrakt (anglicky)
   Various types of sediments (clays to fine-grained sands and sandstones) were characterized using a complex of methods (XRD, petrography, chemical analyses, grain analyses, sorption parameters, grain and pore size analyses etc.) at the Brno branch of the Czech Geological Survey and at the department of Mineralogy, Petrography and Geochemistry of the Faculty of Science, Masaryk University Brno, Flow curves of these rocks were determined in columns. Further on, the sorption isotherms of Hg, Cd, Zn, Cu were studied, as well as the development of pH-Eh conditions during the sorption of solutions with varied metal concentrations and the characteristic of desorption of metals from the sediments (sequential analyses). The capture and penetration of the PAU mixture and the technical mixture of low-chlorinated PCB, OCB and motor oil through various types of rocks was studied.
   The sorption isotherms of the equilibrium distribution for selected organic pollutants in the rock-water system (fluoranthen, lindan, 2,4-dichlorophenol) were also determined. The static sorption capacity of sediments for heavy metals is very different from the amount of metal absorbed in sediments by dynamic sorption. Depending on carbonate content in sediments, the dynamically determined sorption capacity is two times higher than the static sorption. The dynamic tests are therefore recommended for description of real system behaviour. It seems to be much more effective to estimate the character of the interaction processes in the rocks and to determine the dynamics of the capture and release of the contaminants. Column experiments and the modelling of the processes of sorption and desorption of the pollutants are an appropriate tool to learn the dynamics of interactive reactions at the particular localities
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012