Podrobnosti záznamu

Název
    Projekt VaV Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin
Další názvy
    VaV project' Sokolov- Karlovy Vary town agglomeration affected by coal and non ore raw materials mining and rehabilitation of this area.
Autor
    Godány, Josef
    Hrazdíra, Petr
    Rambousek, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník mezinárodního workshopu Budoucnost 2005
Poznámky
    Akce: 2005 ; Nová Role
Výraz tezauru
    coal mining, non-ores, mining impacts, rehabilitation area
Klíčové slovo
    Aglomerace
    Funkcí
    Horninového
    Narušených
    Nerudních
    Obnova
    Palivoenergetických
    Postižení
    Projekt
    Prostředí
    Sídelní
    Sokolovsko-karlovarské
    Stupeň
    Surovin
    Těžbou
    úpravou
    VaV
    Základních
Abstrakt (česky)
   Popis témat projektu VaV, zaměřeného na prolémy zátěže těžbou a jejich eliminace s doporučeními pro územní plánování
Abstrakt (anglicky)
   VaV project' Sokolov- Karlovy Vary town agglomeration affected by coal and non ore raw materials mining and rehabilitation of this area.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014