Podrobnosti záznamu

Název
    Projev inverze tvarových prvků na Malé Klajdovce (42-32 Brno)
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Veselý, Jaromír Karásek
Další názvy
    Display of the inverted topography at the Malá Klajdovka in Brno
Autor
    Karásek, Jaromír
    Veselý, Ivan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 5
Strany
    s. 16-17
Rok
    1998
Poznámky
    1 obr., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Předmětová skupina
    inverze reliéfu
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    miocén
    pohyb svahový
    sedimenty klastické
    spraš
Geografické jméno
    Brno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    42-32
    Brno
    Inverze
    Klajdovce
    Malé
    Projev
    Prvků
    Tvarových
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012