Podrobnosti záznamu

Název
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
Další názvy
    Exhibitions of the seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif in the period 2004-2005
Autor
    Havíř, Josef
    Pazdírková, Jana
    Sýkorová, Zdeňka
    Špaček, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2006
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 1
Strany
    2
Rok
    2006
Výraz tezauru
    earthquakes
    NE part of the Bohemian Massif
    recent tectonic activity
Klíčové slovo
    2004-2005
    Aktivity
    části
    Českého
    Masivu
    Období
    Projevy
    Seismo-tektonické
Abstrakt (česky)
   Stanice provozované ÚFZ detekovaly v průběhu let 2004-2005 více než 205 mikro-zemětřesení (75 lokalizovaných) v sv. části Českého masivu. Článek stručně informuje o těchto nových projevech seismo-tektonické aktivity.
Abstrakt (anglicky)
   In the period 2004-2005, the stations operated by IPE detected more than 250 micro-earthquakes (75 located) in the NE part of the Bohemian Massif. Article briefly inform about these new exhibitions of the seismo-tectonic activity.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012