Podrobnosti záznamu

Název
    Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995
Údaj o odpovědnosti
    Petr Kučera, Viktor Vrtal
Další názvy
    Calculation of expenses of national work for coal mining and processing in the mines of the Ostrava-Karviná mining district for the years 1991 - 1995
Autor
    Kučera, Petr
    Vrtal, Viktor
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 12
Strany
    s. 529-533
Rok
    1990
Poznámky
    2 tab.
Předmětová skupina
    ekonomika těžby
    ekonomika úpravy
    hornoslezská pánev
    kondice
    ložiska pevných paliv
    náklady
    náklady národní práce
    uhlí černé
    zásoby
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Ostravsko-karvinský revír
Klíčové slovo
    1991-1995
    Dolech
    Let
    Nákladů
    Národní
    Období
    Ostravsko-karvinského
    Práce
    Propočet
    Revíru
    Těžbu
    Uhlí
    úpravu
Abstrakt (česky)
   Náklady národní práce se u jednotlivých dolů OKR výrazně liší v závislosti na důlně technických a důlně geologických podmínkách. Bude tedy třeba doplnit platné kondice o tzv. ukazatel ekonomické vhodnosti využití uhelných zásob tj. o srovnání nákladů národní práce se stanovenými limitními náklady na těžbu a úpravu uhlí. V tabulkách jsou uvedeny hodnoty nákladů pro doly ostravsko-karvinského revíru
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012